Silvbergs kyrka

  • Besöksadress: Grängshammar , 781 96 Borlänge

Silvbergs originellt utförda, åttkantiga kyrka i Grängshammar.

Beskrivning

Uppfördes efter ritningar av S. Enander. Den stod färdig 1834 och ersatte ett medeltida kapell i Östra Silvberg. Inventarier från kapellet finns i kyrkan. Ovanligt är att alla gravstenarna är vända mot kyrkan.
Visning och guidning efter överenskommelse.

Fakta

  • Kyrkligt