En åttkantig byggnad i vit puts med ett litet torn.

Silvbergs kyrka

Silvbergs originellt utförda, åttkantiga kyrka i Grängshammar.

Boka

Beskrivning

Uppfördes efter ritningar av S. Enander. Den stod färdig 1834 och ersatte ett medeltida kapell i Östra Silvberg. Inventarier från kapellet finns i kyrkan. Ovanligt är att alla gravstenarna är vända mot kyrkan.
Visning och guidning efter överenskommelse.