Välkommen till Säterdalen


Säterdalen är ett fem kilometer långt ravinsystem med en helt unik natur, fina vandrings­leder och mycket att upptäcka. Här finns Barnens Dal – en lekplats för barn i alla åldrar, fin fäbodmiljö, fiske, klätter­ställningar, stora rutsch­banor samt Dalstugan med café och servering sommartid. Här finns också Säters Folkpark med en mångfald av evenemang.


Sveriges vackraste folkpark?

Nere i den grönskande dalen ligger Säters Folkpark mycket vackert belägen. Folkparken drivs av Yvonne och Thomas Jansson med familj, som skapar trivsamma evenemang året runt. Sommartid finns ett stort utbud av nöjen i dalen för olika åldrar.

Återkommande inslag är barnteater, loppis och veteranbilutställning på tisdagarna, countryjam, danskvällar med dansband, midsommarfirande med mera. Bara ett stenkast från Säters stadskärna, på Spikholmen invid Ljusterån, är folkparken bland det första du ser när du kommit ner i dalen. Läs mer om Folkparken i Säter.

Två flickor i sommarkläder leker.

Lek i Barnens Dal

Barnens Dal är en populär lekplats i naturmiljö för barn i alla åldrar, med långa rutschbanor, klätterställningar, gungor och härliga gräsytor att tumla runt på eller breda ut sin picknickfilt.

Ljusteråns porlande vatten lockar till vattenlek och kyler varma sommarfötter. Granne med lekplatsen ligger Dalstugans servering och glasskiosk

Sommaren 2022 invigdes lekplatsen "Lilla Säter". Säter är en av landets bäst bevarade trästäder och "Lilla Säter" består av kända byggnader i mindre skala från trästaden, där barns kreativitet och fantasi kan få utlopp – perfekt för rollekar.

Efter en kort promenad längs ån väntar lek i fäbodmiljö, där du till exempel kan hoppa i hö och njuta av goda bubbelvåfflor vid Våffelbruket.

Barn och vuxna tittar runt och leker bland små trähus på lekplatsen Lilla Säter.

Vandra i unik natur

Säterdalens ravinsystem med sina branta sluttningar är unikt för Sverige. Meterhöga ormbunkar, täta lövbuskage och prunkande örter ger tillsammans med det rika fågellivet ett närmast tropiskt intryck. Den täta lövskogen öppnar sig stundom för att ge plats åt böljande ängsbackar och betesmarker.

Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Utmed ravinens sidor växer en djungelliknande lövskog med höga biologiska värden och en stor artrikedom.

Naturreservatet i Säterdalen bildades 2001. Syftet med reservatet ska vara att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Det bästa sättet att uppleva Säterdalen är att vandra på den led som går längs med Ljusteråns stränder.

I reservatet gäller:

  • Det är inte tillåtet att skada växande, döda, stående eller fallna träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Tack vare dispens från det förbud som gäller cykling och ridning i naturreservatet är det möjligt på ett par ställen att färdas igenom den unika naturmiljön med cykel och häst. Om du gör det så titta noga på kartan. 
  • Det är inte tillåtet att köra motorfordon på barmark (se terrängkörningslagen).
  • Under perioden 1 mars–20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Karta över Säterdalens naturreservat

Läs mer om Säterdalens naturreservat


Praktisk information

Hitta hit

Säterdalen ligger i Säters kommun, bara ett par hundra meter från Säters centrala stadskärna. Mellan staden och dalen passerar riksväg 70 och järnvägsspåret. 

  • Med bil: Den tidigare infarten från riksväg 70, Myntvägen över järnvägen, har stängts. Från riksvägen svänger du i stället in vid Yxrondellen och tar Industrigatan över järnvägsspåren (vid Karl Hedin), sväng sedan vänster in på Kungsvägen. Efter cirka 600 meter, ta höger in på Gruvplan, den grusade övre parkeringen.
  • Med tåg: Gångavstånd från järnvägsstationen, följ Kungsvägen norrut ett par hundra meter.
  • Till fots eller med cykel från stadskärnan: Ta gångtunneln under riksvägen från centrum.

Parkering

Vid infarten till Säterdalen ligger Gruvplan, en stor grusyta för fri parkering. Härifrån promenerar du nedför backen till Säterdalen. Vid Gruvplan finns också en rastplats med informationstavlor om Säters kommun och en liten lekplats.

Det finns även en nedre parkering med ett begränsat antal p-platser, den nås via vägen ner från Gruvplan. Ingen p-avgift. OBS! Det är inte tillåtet att parkera på själva vägen i backen.

Särskilda p-platser för rörelsehindrade finns nere i parken, till vänster om grindarna. För att komma dit, använd nedfarten under träportalen ”Säterdalen”.

Entrévägar

För gående från Gruvplan, järnvägsstationen eller centrum, välj för din egen säkerhet i första hand vägen under träportalen ”Säterdalen”. Vanlig biltrafik är inte tillåten här men nedfarten används för bilar med hcp-tillstånd och varuleveranser, samt veteranbilar på tisdagsträffarna. Vägen till nedre parkeringen är mindre lämplig för gående på grund av mer biltrafik. Båda nedfarterna har mycket stark lutning.

Hund i dalen?

I Säterdalen ska din hund vara kopplad. Alla är välkomna, men hundar ska hållas kopplade av hänsyn till andra besökare och djurlivet som finns i ravinsystemet.

WC

Toaletter finns i en byggnad på Spikholmen, bakom Dalstugans servering, där finns också handikappanpassad toa och skötbord. Vid gamla teatern finns handikappanpassade toaletter. På fäboden finns ett utedass.


Historien om ravinen och vad som hände sen

Geologi – från istid till nutid

Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Ravinerna växer hela tiden och utvecklas genom en rad naturliga faktorer. Efter senaste istiden avlagrades stora mängder finkornigt material i botten av den dalgång där Dalälven rinner idag. Genom dessa lätteroderade jordar har sedan Ljusterån och Hyttbäcken grävt sig allt djupare ned. Idag ser vi alltså resultatet av flera tusen års vattenverksamhet. Säterdalen har idag cirka 35 sidoraviner och på de djupaste ställena har ån skurit sig 50 meter ned i marken.

Vattenkraft och myntverk

Ljusterån har under mycket lång tid utnyttjats för kraftändamål, flera smedjor och bruk har funnits i dalen. 1619 anlades ett så kallat garvverk för rening av kopparmalmen från gruvan i Falun. I Säterdalen byggdes också Sveriges första kopparmyntverk. Rester av dammar och grunder finns fortfarande kvar, även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk tidigare.

Gruvkonsten "Säterkonsta" betraktades under 1700-talet som ett av Dalarnas sju underverk. Gruvkonsten överförde via ett vattenhjul kraft till Bispbergs gruva. Konsthuset med det 8,6 meter i diameter stora hjulet och en bit av stånggången återskapades under 1998, men mer renovering behövs innan det är funktionellt. 

En plats för nöjen

I över hundra år har Säterdalen varit en plats för nöjen. På 1890-talet bildades Dalsällskapet och här hölls tidigt föredrag, jippon och musikunderhållning av alla de slag. 1903 arrangerades den första friluftsfesten som lockade cirka 6000 personer, vilka till största del kom med tåg eller cykel.

Åren därefter introducerades ”Säterspelen”, ett festspel med teater, cirkus och tivoli. Teatern "Gudarna i Valhall", om vikingar, var väldigt populär 1908. Ett besöksrekord slogs 1913 då hela 20 000 betalande såg succédramat ”Bröllopet på Ulfåsa” med Gösta Ekman (den äldre) i en av rollerna.

Dalstugan är ritad av Magnus Dahlander och uppfördes 1920, här sker fortfarande servering sommartid. Den nuvarande fäboden byggdes i slutet av 60-talet. 1931 invigdes en ny musikpaviljong på Dalslätten, som numera är inbyggd i stora scenen. Dans, konserter och ett vida känt midsommarfirande lockar då som nu publik till folkparken.

Otaliga är de artister som underhållit från scenerna under åren. Bland alla kändisar finns namn som ABBA, Jerry Williams, Monica Zetterlund, Povel Ramel, Ted Gärdestad och världsmästaren i boxning Muhammad Ali.

Kungar och drottningar på besök

Säterdalen har flera gånger haft kungligt besök. 1924 skrev Gustav V och Victoria sina signaturer på kungastenen, som 1983 kompletterades med autografer av Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.