Utsikt från Väsaberget.

Väsaberget

Från Väsabergets topp, 482 m.ö.h, finner man en milsvid utsikt.

Boka

Beskrivning

Här var det en gång i tiden en alpin skidanläggning, Wäsaberget, som drevs mellan 1965-2013. Det finns spår av anläggningen och bland annat toppstugan står kvar och man kan se spår av den gamla sittliften som gick upp hit.

Vägbeskrivning

För att starta på baksidan av berget: Om man utgår från Dalgatan i Älvdalen så kör söderut på RV70 mot Mora. Sväng höger mot Evertsberg. Följ vägen över bron och sväng vänster mot Evertsberg. Ta vänster enligt skylt till Väsagnupens toppstuga. Följ grusvägen och ta första vänster. Följ sedan vägen till vändplanen med en vägbom. Parkera här. Vägbommen kan vara öppen men grusvägen upp är ganska skadad så är du rädd om bilden, gå upp.

För att vandra upp från framsidan av berget: Om man utgår från Dalgatan i Älvdalen så kör söderut på RV70 mot Mora. Sväng höger mot Evertsberg. Följ vägen över bron och sväng vänster mot Evertsberg. Sväng vänster mot Väsa. Kör igenom byn väsa (byn Västäng kommer innan Väsa) och den gamla restaurangen som tillhört skidanläggningen kommer på vänster sida. Parkera där och vandra via liftsystemet till toppen.