Hårsmycken.

Hårarbete och hårkullorna i Våmhus

Redan på 1700-talet var smycken av hår högsta modet runtom i Europa. Kvinnorna i Våmhus och Bonäs lärde sig de hemliga teknikerna och från början av 1800-talet var de gårdfarihandlerskor i många stora städer i norra Europa. När hårsmyckena blev omoderna och kvinnorna klippte håret kort var det inte längre lönsamt för perukmakarna att tillverka dem. Tack vare hårkullorna från Våmhus har konsten bevarats fram till idag.

Boka

Beskrivning

Redan på 1700-talet var smycken av hår högsta modet runtom i Europa. Perukmakarna hade funnit ett sätt att dryga ut inkomsterna när bruket av allmogeperuken blev omodern. Bruket av smycken av hår var då utbrett i alla samhällsgrupper, allmoge såväl som aristokrati. Smyckena användes som kärleksgåvor och även minnesföremål efter avlidna familjemedlemmar.

Kvinnorna i Våmhus och Bonäs lärde sig de hemliga teknikerna och från början av 1800-talet var de gårdfarihandlerskor i många stora städer i norra Europa, resande oftast till fots och med båt till metropoler i Finland, Ryssland, Baltikum, Danmark, Tyskland, Norge, England och Skottland. Smyckena, tillverkade av bonddöttrarna, gjordes oftast med beslag av hårklädda träpärlor, material som de hade tillgång till.

När hårsmyckena blev omoderna och kvinnorna klippte håret kort var det inte längre lönsamt för perukmakarna att tillverka dem. Tack vare hårkullorna från Våmhus har konsten bevarats fram till idag. Än idag kan man skapa smycken eller blomstertavlor av kundens eget hår. Dessa kan bevaras i generationer, som minne av en kär person.

Hårkullor finns normalt i arbete under sommaren på Gammelgården i Våmhus - Sivarsbacken (men inte under sommaren 2020 p g a Covid-19) samt året om på Myrans Hemslöjd.

Hårkullornas förening arbetar för att kunskapen skall hållas vid liv och traditionen lever vidare, fick 2019 ett hedervärt Slöjdar stipendium från Dalarnas Hemslöjdsförbund.