Kapellet från framsidan.

Vikarbygårdens Kapell

Byggt 1884-85 i centrum av Vikarbyn, ca. 100 år senare flyttat till Vikarbygården.

Boka

Beskrivning

Sommartid: Gudstjänst: varje söndag, torsdagar: Programkväll.