Exteriörbild, två vita grindstolpar, kyrka i vit puts.

Vika Kyrka

Kyrkan har kalkmålningar från 1500-talet med motiv från evangelierna och träskulpturer från 1200- och 1400-talen.

Boka

Beskrivning

Dopfunten från 1500-talet är en kopia av den dopfunt som finns i Storkyrkan i Stockholm.

Bra att veta

  • Hörslinga
  • Framkomlighet för synskadade