Venjans kyrka på sommaren med berg i horisonten.

Venjans kyrka

Från 1798. Märkligt senmedeltida altarskåp.

Boka