Timmerstuga med gräsmatta framför.

Venjans Gammelgård - Gammelgården Märnäs

Norra Venjans hembygdsgård. Den äldsta bygnaden, den s k ”kyrkladan” ska enligt traditionen härröra från Venjans första kapell med anor från 1400-talet.

Boka

Beskrivning

Huvudbyggnaden kommer från byn Västbygge och är en typisk venjansgård från 1700-talets mitt. Varje midsommar, samt under Venjansveckan så anordnas aktiviteter vid gammelgården såsom sång och dans, majstångsresning och ibland folkdräktsparad.