Ön som syns genom dimman.

Vaverön, naturreservat

I Siljan utanför fastlandet norr om Hjulbäck och Siljansnäs. Reservatet består av Vaverön och en omgivande bård av vatten. Området har skyddats både för naturvärdenas och friluftslivets skull.

Boka

Beskrivning

Fakta om Vaverön:
Bildades: 2004
Storlek: 21 ha
Kommun: Leksand
Läge: Ön ligger nära Siljansnäslandet i Storsiljans södra del.
Service: Övernattnings- och raststugor.

På ön finns stugor och en nybyggd bastu - 1 stuga står alltid öppen och är gratis, 16 kvm. - 1 stuga till uthyrning. Färskvatten finns ej på ön. Bokas på fritidskontoret.
Ta båten till ön och övernatta:
Vaverön är mycket betydelsefull för det båtburna friluftslivet i Siljan och det finns en väl skyddad gästhamn på öns sydsida. Från land tar man sig enkelt ut till ön med en av de två roddbåtarna som finns för transporter till och från ön. Det bjuds även goda möjligheter att övernatta på ön, dels finns bokningsbara stugor och dels en alltid öppen eldpallkoja. Ön har genom sina fina naturvärden, det fantastiska läget och sin lättillgänglighet mycket stora värden för friluftslivet.
2 ekor finns att ro över till ön, endast till för transport till och från. Dessa är till för alla, så man måste eventuellt ro och hämta nya gäster till ön. På ön finns stugor och en nybyggd bastu. En stuga 35 kvm med 2 rum och 4 bäddar (plats på hårt underlag för ca 5 personer) hyrs ut max 2 dygn, pris ca 250:-/dygn. 1 stuga står alltid öppen och är gratis, 16 kvm, 1 rum m 4 bäddar (och hårt underlag för ca 3 pers). Köksutrustning finns ej, vedkamin och veranda till båda stugorna. Eldhus finns också med öppen eldpall i mitten och träbänkar runt om, ca 8 sovplatser. Gästen städar själv.

En drygt 100-årig tallskog växer på ön. Där finns även enstaka granar och lövträd. Längs stränderna löper ett band med gråal, viden, rönn och pors. På marken växer det mest ris (lingon, blåbär, kråkbär, ljung) och mossor.

Stränderna runt ön är steniga och botten runtom ön består av grus och sand. På ön finns också två samlingar av stenrösen som antagligen har sitt ursprung från järnåldern. Rösena är noterade i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Leksands socken. Tvärs över och runt ön löper ett antal stigar.

Vägbeskrivning

Siljansnäs, 14 km NV Leksand.