Stora stenar och en fäbodstuga bakom.

Västtjärnslindan fäbod

I 1663 års fäbodförteckning nämns Västtjärnslindan, men då under namnet Edtjärna. En gammal genuin fäbodmiljö. Vandringsleder passerar igenom fäboden.

Boka

Beskrivning

Vid storskiftet 1811-1817 hade fäbodstället 30 delägare. 15 av dessa var från Västtjärna. Sex delägare kom från Östtjärna och fem från Nysäl. Övriga kom från Lindan, Gruvan och Österfors.

Sommaren 1933 var det socknens kreaturstätaste fäbodställe. 27 hushåll tog då hit 115 kor och 16 kvigor.
År 1968 upphörde fäbodbruket. Systrarna Karin och Anna Daniels samt Anna Sundin var Västtjärnslindans sista fäbodkullor. Sista sommaren hade de sju kor. Systrarna Daniels var fäbodkullor från tio års ålder.
Vid en kulturhistorisk miljöanalys har Västtjärnslindan klassats som ett område med kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

Vägbeskrivning

7 km S om Mockfjärd.