Gammal timmerbyggnad med trätak.

Västagården

Lima Hembygdsförening bildades redan 1909 på Lima kommuns initiativ och samma år uppfördes en "fornstuga", en nybyggd parstuga, på en höjd nära Lima Kyrka.

Boka

Beskrivning

Denna stuga flyttades år 1970 till Västagården, som några år tidigare förvärvats med inventarier och är en unik gård, som gått i samma släkt sedan 1780-talet.
Gården har restaurerats varsamt och är idag en mycket fin autentisk bondgård på ursprunglig plats med fina samlingar från bondesamhällets tid.
"Fornstugan" fungerar idag som utställnings- och samlingssal. År 1995 erhöll hembygdsföreningen en parstuga, "Stor-Larsstugan" från 1810. Ena halvan av stugan innehåller fina målningar.