Ett gammalt lok.

Vansbro hembygdsförening

En ung bygdeförening sprungen ur ett ungt samhälle med anor från järnvägen, sågverken, industrin och skogen.

Boka

Beskrivning

Vansbro hembygdsförening ansvarar för Lokparken som ligger fint beläget i anlutning till det gamla stationshuset mitt i centrala Vansbro. Parken med sin friluftsscen och det gamla ångloket, blev färdig 1980 till Vansbros 90-årsdag som samhälle. Här i parken firas nu midsommar med lekar kring majstången, skolavslutning samt andra tillställningar.

De ansvarar även för sågramen som står utanför Medborgarhuset och är ett monument över den tidsera med tre sågverk som präglade Vansbro. Sågramen torde varit i drift vid AB träkols sågverk sedan slutet av 1880-talet och är förmodligen den första ramen i bolagets historia.

Hembygdsgården med loftstuga, bagarstuga och härbre, ligger fint alldeles på Udden med älven i bakgrunden, alldeles uppströms där Vanån och Dalälven förenas för sin färd mot kusten.