En sjö med spegelblankt vatten på andra sidan en hög byggnad i slaggsten samt lägre byggnader i timmer runtomkring.

Utbruken

Järnets väg - kallas den led i Svärdsjö och Sundborns socknar, där Bergslaget drev järnhantering under 1700- och 1800-talen.

Boka

Beskrivning

Gruvan i Vintjärn försåg Svartnäs masugn och senare Ågs hytta med malm och i Korså omvandlades tackjärnet till stångjärn. I alla dessa miljöer finns ståtliga industriminnen att besöka.