Gamla delarna av Säter, gult trähus.

Trästaden Säter

En av landets bäst bevarade trästäder med restauranger och butiker i de gamla gränderna.

Boka

Beskrivning

Säter stad fick sina stadsrättigheter år 1642 av drottning Kristina. På den karta som då framtogs kan urskiljas stadens karakteristiska rutmönster som stämmer överens med dagens stadsplan. Tre parallella huvudgator korsas av fyra tvärgator. Tomternas utsträckning och storlek är i stort oförändrade sedan 1600-talet.
Säter är en av landets bäst bevarade trästäder och är därför klassad som riksintresseområde för kulturmiljövården.