Zornstatyn i Tingshusparken.

Tingshusparken

Tingshusparken skapades ursprungligen vid tingshusbygget på den gamla åkermarken och fick år 1936 en helt ny gestaltning med Zornstatyn som centralt monument. Parken har utformats av arkitekt Ragnar Östberg, (som även ritat Stockholms stadshus och Zornmuseét i Mora).

Boka