Person med ryggsäck på vandringsleden.

Tandövala naturreservat

Tandövala har en natur och miljö med ett extremt sydligt beläget lågfjäll med en till stora delar orörd natur. Vid vandring över Tandövalas topp bjuds man på en vidunderlig utsikt.

Boka

Beskrivning

Kortare vandringar genom Tandövala naturreservat i Lima kan ske från tre utgångspunkter.
Från öster vid Stensundet, från väster finns två alternativ, från där Gräsbricksleden korsar vägen vid Lill- Femtan och där Bårbergsleden korsar vägen.

Uppe på Svenska fjällkedjans sydligaste utpost där kan man få se typiska fjällväxter som
Kryptogamer: Fjällummer och Fjällbräken. Snölav och snömärkeslav som är typiska arter för fjällkaraktär.
Bland blomväxterna kan nämnas: Krypljung- Sveriges sydligast förekomst endast funnen på vindblottade ytor av Tandövalas hjässa. Lappljung. Ripbär som finns på de flesta fjällvegetationsytorna i området.
I området finns gammal skog urskog (i betydelsen aldrig avverkad skog). Några små partier finns i området från skogsgränsen och nedåt på höjdryggarna intill bergbranter och myrar. Det finns tallar i området som är 500 år och äldre. De äldsta torrakarna är från medeltiden.
Fäboden Valsätern är värt ett besök med dess grånande timmerbyggnader och är sedan några år tillbaka åter en levande fäbod med betande getter.