Vit äldre stenbyggnad med svart tak, ett torn syns bakom byggnaden.

Svartnäs Bruk

Svartnäs Bruk ligger i Svärdsjö finnmark. Här anlade Stora Kopparbergs Bergslag 1735 sitt första järnbruk för att tillverka stångjärn som behövdes i Falu Gruva.

Boka

Beskrivning

Privilegierna tillät en masugn, en stångjärns- och en knipphammare.

Omfattande nyanläggningar utfördes under 1800-talet. Lancashiresmide infördes 1849, en brännstålugn 1858 och ett bessemerverk 1871. Malmen togs huvudsakligen från Vintjärn, Skinnaräng och Kråknäs gruvor. 1877 upphörde smältjärns- och stångjärnstillverkningen.

1889 upphörde tackjärnstillverkningen i Svartnäs. Idag finns resterna av bessermerverket kvar, konverten och några magasin. Enstaka guidade visningar under sommaren. För mer information tel 023-78 20 30.