Kapellet med två bänkar utanför och träd längs vägen mot kapellet

Storsäterns fjällkapell

Storsäterns fjällkapell och Dalarnas nordligaste tempel invigdes den 21 december år 1968. Byggnaden är uppförd i en rustik stil och klädd med tjärade spån.

Boka

Beskrivning

Unikt för kapellet är att det saknar altartavla, istället kan besökare njuta av fjällvärldens årsskiftningar genom det höga korfönstret. Interiören är enkel, sobert smakfull. Sittplatser för 150 personer. Här hålls de populära och vackra musikgudstjänster hålls på sommaren med konsert och ibland allsång.

Altartavla saknas, men det höga korfönstret bjuder på ett panorama över fjällvärlden och som dessutom skiftar med årets rytm och dygnets tider.

Orgeln installerades hösten 1971. Den har sin plats i koret, byggdes av Walter Thyr och finansierades genom en donation.

Krucifixet har skurits av Kurt Hammarsten, som en tid förestod Grövelsjöns turiststation. Av en stor träknota, monterad på en stubbe, har träsnidare Tage Berglund i Idre förfärdigat den originella dopfunten, som David Tägtström kompletterat med en dopskål av silver.

Kyrkklockan satt ursprungligen i ett enkelt skyle på kapellets tak. Det visade sig dock att detta skyle dämpade ljudet, varför man år 1975 ersatte det med en fristående klockstapel.

Vägbeskrivning

Följ vägen norrut mot Grövelsjön, från Idre ca 35 km. Passera lanthandeln Fjällbua, och efter det på höger sida kommer en grusparkering precis innan själva Storsätra Fjällkapell som ligger framför en bit in i skogen.