Stora fabriken

Stora Fabriken - Grycksbo Hembygdsgård

Här möts besökaren av ett stort, falurött timmerhus från 1700-talet. En byggnad som inrymmer många vackra restaurerade rum för olika aktiviteter.

Boka

Beskrivning

Stora Fabriken speglar Grycksbos långa tradition som industriort.

Från att ursprungligen ha tjänat som Yllefabrik har huset nyttjats som arbetarbostäder, läsesalong och förvaringsplats för aktiebrev. Idag är byggnaden ett levande kulturhus som efter varsam renovering inrymmer en museilägenhet där vi förflyttas tillbaka till 1920- och 30- talen, bagarstuga, festsal som utformats i enlighet med det sena 1700-talets inredningsideal, café och vävkammare.

Bra att veta

  • Handikapptoalett