Minnessten på en kulle.

Stiernhielmsstenen

I Kniva, Vika finns en 1700-tals karolinsk bergsmansgård, Staberg, omgiven av flerhundraårig slaggvarp.

Boka

Beskrivning

Staberg finns omnämnd som bergsmansgård redan under slutet av medeltiden. Den äldste kände ägaren är bergsmannen Hans Marqvardsson, som bodde på Staberg i början av 1500-talet.

Denne broder var farfarsfar till skalden George Stiernhielm. Gamla Staberg byggdes omkring sekelskiftet 1700. Gamla Stabergs bergsmansgård förklarades som byggnadsminne 1965. Minnesstenen är rest 300 meter söder om Bergsmansgården