Samekåta i Grövelsjön

Sommarviste i Grövelsjön

Besök en samisk boplats från sekelskiftet.

Boka

Beskrivning

I Grövelsjöfjällen finns en mängd spännande spår av den samiska kulturen från urminnes tider, t.ex. fångstgropar, renhägn och samiska boplatser. Besök en samisk boplats från sekelskiftet med en informationstavla som berättar om platsens historia. Idag återstår en bostadskåta och en ladugårdskåta. Väl skyltad led, ca 2 km från Grövelsjöns Fjällstation.