Sollerö kyrka framifrån sett.

Sollerö Kyrka

Sofia Magdalena. Byggd i gustaviansk stil 1780-85. Fram till 1775 tillhörde Sollerön Mora församling. Detta medförde stora olägenheter för bygdens invånare, kyrkoplikten krävde sin tribut av besvärliga och farliga färder över isar och vatten. Sockenborna lyckades slutligen, från Gustav III, erhålla ett privilegiebrev om att bilda egen församling. Som tack fick församlingen i begynnelsen bära namnet Sophia Magdalena, efter drottningen. Först i mitten av 1800-talet antogs namnet Sollerö församling.

Boka

Beskrivning

Inne i kyrkan finns en del inventarier bevarade från kapellet som användes innan kyrkan byggdes, som t ex tre träskulpturer och delar av ett altarskåp från 1480-talet. En av de kyrkklockor som fortfarande ringer till gudstjänst är gjuten 1530 och tillhör Dalarnas äldsta.