Brun timmerstuga från utsidan.

Sollerö hembygdsgård med vikingagravfält

Ta del av Solleröns historia vid Hembygdsgården. Alldeles intill hembygdsgården ligger Dalarnas största vikingatida gravfält. Man är hjärtligt välkommen att gå kulturstigen och att rasta utomhus.

Boka

Beskrivning

Vandra runt på gårdstunet bland de solbruna timmerbyggnaderna och njut av den vackra utsikten. Känn vindarna från dåtidens gamla bondesamhälle.

Gården är även utgångspunkt för en kulturstig runt gravfältet och längs en del av äppelträdsallén. Två gravfält från vikingatidens slutskede 950-1050 e.Kr. ligger intill hembygdsgården. Tillsammans har vikingagravfälten uppskattningsvis 100-150 gravar, bestående av glest belägna rösen, högar och stensättningar. Första gången det uppmärksammades att dessa rösen kunde dölja gravgömmor var 1921. Åren 1928-29 genomfördes en arkeologisk undersökning då ett tiotal gravar helt eller delvis utforskades. Gravarna är s.k. ”brandgravar” där de döda kremerats och nedlagts med sina personliga ägodelar. Att bränna de döda var det vanligaste begravningssättet under vikingatiden i hela Skandinavien.