Ett litet vattenfall med stenar och träd runtom

Sognstupet

Mycket vacker fors i Storån ca 15 km norr om Idre by. Storån kläms här ihop till bara några meters bredd mellan branta klippor.

Boka

Beskrivning

Klipporna kan vara mycket hala om de är våta. Rastplats med parkering på höger sida om vägen när man kommer från Idre, forsen ligger nedanför/bakom och syns inte därifrån.