Klarblå himmel och snötäckt mark runt kyrkan.

Särna Gammelkyrka

Gammelkyrkan i Särna började byggas 1684 och blev klar 1697. En vacker gammal träkyrka väl värd ett besök. Här hålls gudstjänster och musikarrangemang under sommaren.

Boka

Beskrivning

Gammelkyrkan i Särna började byggas 1684 och blev klar 1697. Tidigare fanns det redan ett litet kapell på platsen men eftersom befolkningen växte så behövde man bygga en större kyrka.

”Denne fattige och i ödemarken belägna byen ” mäktade inte med att själv bekosta arbetet och Karl XI beviljade byn tre års skattefrihet för att förverkliga planen med kyrkan år 1682. Arbetet med den nya kyrkan inleddes den 9:e Juni 1684 och då revs den gamla kyrkan innan. Tornet tillkom inte förrän 1706.

1766 genomfördes en genomgripande ombyggnad; långhus och sakristia utvidgades bland annat. I samband med ombyggnationen förnyades även kyrkans inredning. Det var under denna ombyggnad som till största del gav kyrkan dess nuvarande storlek, form och karaktär.

Taket eldhärjades 1856 och blev nödtorftigt reparerat. 1879 invigdes Särna Nya kyrka som ligger strax ovanför gammalkyrkan. Den gamla kyrkan ansågs då vara överflödig och två år senare sålde man av mycket inventarier på auktion. Själva kyrkan ville ingen köpa och övergavs. Men redan år 1893 drabbades den nya kyrkan av en brand samt att den byggdes om 1914 och då användes gamla kyrkan igen samt att den fungerade som en upplagsplats för hembygdsföreningens samlingar.

1953 beslöt kyrkofullmäktige att den gamla kyrkan skulle renoveras. Konstnären Jerk Werkmäster och byggnadsrådet Ragnar Hjort gav ett förslag om att återställa så mycket som möjligt av kyrkans forna karaktär. Och då rekonstruerades även en del av inredningen. Renoveringen slutfördes under september samma år och sedan dess har Särna Gammelkyrka använts som tillfällig gudstjänst lokal, främst under sommaren.

Intill Särna Gammelkyrka hittar du Gammelgården som består av sex gamla timmerbyggnader från tidigt 1700-tal. Under högsommaren ordnas trivselkvällar med servering.