Spång  genom en gammal skog.

Sanders Gammelskog

Sanders gammelskog är en riktig trollskog med gamla träd och mjuka mossmattor. En skog full av mystik, stillhet och upplevelser.

Boka

Beskrivning

Följ stigen in granskogens dunkel och njut av skogens dofter och fågelsång. Eller sätt dig en stund på någon av rastbänkarna och lyssna till vindens sus i trädkronorna.

Sanders gammelskog har inte påverkats av skogsbruk på länge och skogen har utvecklats på ett sätt som gynnar många växter och djur. Träden har fått växa fritt och bli gamla. Det har skapat en variation av träd av olika sorter, åldrar och storlekar.

Variationen av träd och tillgången på död ved i Sanders gammelskog gör att många arter som inte hittar sin livsmiljö i en brukad skog trivs i reservatet. Här finns flera rödlistade svampar och andra arter som idag är ovanliga. På eller under de träd som ligger på marken kan man hitta svampar som rynkskinn eller rosenticka och i granarna klättrar tretåig hackspett omkring i jakt på granbarkborrar.

Om hösten tittar trattkantarellerna fram ur mossan och vid foten på de gamla granarna växer knärot, en orkidé med vintergröna blad. Det finns mycket att upptäcka för den som har ögonen med sig!

I området finns flera stigar för vandring, markerade med orange färg. Det finns tre
slingor att välja mellan. Från parkeringen till rastplatsen med eldstad är stigen anpassad för barnvagnar. Övriga stigar är anpassade för vandring. Längs stigarna finns rastbord, rastbänkar och hänvisningsskyltar.

Vägbeskrivning

Från Falun tag E16 mot Borlänge. Sväng av från E16 vid trafikplats Tallen. Följ skylt mot Övre Gruvriset när du kommer upp på Källviksvägen. Följ sedan skyltar mot naturreservatet. Det är ca 1,5 km från E16.