Österdalälven och skog.

Salunäbb

Salunäbb är en del av reservatet Alderängarna som är ett väldigt labyrintiskt område av vattenvägar, källor och kärr. Salunäbb (svalnäbben) har fått sitt namn efter backsvalorna som gärna häckar i de branta brinkarna.

Boka

Beskrivning

Här kan du hitta mosippa, getväppling och backstarr. Bäver, utter och lodjur syns ofta. Spillkråka, slaguggla, stjärtmes och mindre hackspett häckar gärna i området.