En tavla med information om området.

Säl naturreservat

Visa kartan

Reservatets naturtyp, vanligtvis starkt påverkad av mänsklig aktivitet, är viktig för många arter och är underrepresenterad i Dalarnas naturreservat. Områdets närhet till Säls fäbodar antyder historisk påverkan av betande tamdjur.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: , 785 42 Mockfjärd

Från Rv 70/E16 i Djurås, åk västerut mot Oslo över Österdalälven och sväng vänster i rondellen mot Bäsna. Åk ca 3 km till fyrvägskorsningen. Sväng höger och åk ca 5 km. Strax innan byn Bröttjärna svänger du vänster in på Bästenvägen. Följ vägen ca 400 m och sväng vänster in på Kalbäcksvägen. I-tavlan står på höger sida.