Kortsida av den gamla lanthandeln med en skylt med texten diverse handel.

Runnbergsgårdens lanthandelsmuseum

Rävvåla, Saxdalens första lanthandel startades 1870, då den stängdes 1933 lämnades inventarier och varulager kvar. Besök denna unika tidskapsel.

Boka

Beskrivning

Rävvåla Kulturförening förvaltar den gamla lanthandeln som stängdes år 1933. Genom eget och ideella arbeten har stora arbeten nedlagts på byggnaderna, att restaurera och återställa dessa till ursprungligt skick.

Du kan boka in en visning, antingen enskilt eller i grupp.