En liten öppen timmerbyggnad

Radiumkällan

I mitten av 1920-talet var radioaktivt vatten det som påstods hjälpa mot sömnlöshet, nervositet och reumatism. Och i Älvdalen fanns en av dessa "hälsokällor".

Boka

Beskrivning

AB Älfdalens Radiumkälla bildades under 1920-talet och man hämtade vattnet från en gammal hälsokälla i Kåtilla. Källan var känd för sitt mineral- och järnhaltiga vatten sedan tidigare.

Det byggdes ett bryggeri i närheten av källan och företaget sålde radiumvatten tills bryggeriet förstördes genom en brand några år senare.

I början av tillverkningen av radiumvattnet så såldes och fraktades vattnet i 50-literskrukor via järnvägen till några större hotell i Stockholm. Senare började man kolsyra vattnet och buteljera drycken. På flaskans etikett fanns en bild av kung Karl XI.

Idag kan man fortfarande besöka Radiumkällan (Radium-kelda på Älvdalska)

Vägbeskrivning

Från Älvdalens centrum: Kör söderut på Dalgatan mot Mora. Sväng höger vid Hagalundsvägen mot Evertsberg. Följ vägen och vid T-korsningen efter bron sväng höger på Kåtillavgäen mot Månsta. Följ Kåtillavägen och sväng vänster in på Norravägen. Här står det en liten träskylt ute vid vägen där det står Radiumkällan. Följ Norravägen tills ni kommer till byns slaktlada (röd byggnad). Parkera här och följ stigen som ligger på vänster sida av vägen.