Skylt utanför museet som det står Polhemsmuseet Hurbyringen på.

Polhemsmuseet Husbyringen

  • Prisinformation: Entrépris: 50 SEK per person. Fri entré för barn upp till 12 år. Gruppvisningar kan beställas hela säsongen, 500 SEK/grupp.
  • Telefon: 0225-801 31
  • Hemsida: https://www.hedemora.se/bes%C3%B6ksm%C3%A5l/polhemsmuseet__4421
  • Kontaktperson: Pia Hilborn
  • E-post: info@husbyringen.se
  • Besöksadress: Urmakarvägen 2, 770 71 Stjärnsund
  • Öppettider: Öppet tis-sön 12:00- 16:00 från midsommardagen 2022 till 7 aug. Gruppvisningar fram till den 15 okt. Bokas via info@husbyrigen.se. Visning av museet med guide ca 45 min-50 min, max 25 pers per grupp.

På det lilla och intima Polhemsmuseet kan man få en inblick i vad denne märklige man, Christopher Polhem, hade för sig i Stjärnsund. Här finns föremål och modeller av olika slag, lås, klockor, husgeråd. Här återfinnes även några av modellerna ur Polhems mekaniska alfabet, som var prototyper för hur man bättre skulle kunna utveckla överföring av vattenkraft till främst gruvor.

Boka

Beskrivning

Grupper tas emot för visningar med guide, endast förbokningar.

Polhemsmuseet öppnades några år efter Husbyringens tillkomst i ett av de bevarade 1700-talshusen på bruket, som tidigare fungerade som kaplansbostad. Huset har ett bevarat säteritak av plåt. Strax intill ligger Goudes urmakeri som ännu är i bruk.

Christopher Polhammar föddes på Gotland 1661 och lämnade ön i unga år. Tidigt upptäcktes hans begåvning och han kallades något av en trollkarl. I Uppsala lyckades han som student på två år laga det medeltida konsturet i domkyrkan. Efter denna bedrift kallades han till kung Karl XI och visade sina konstruktioner vilket imponerade på kungen som gav honom en belöning och en årlig pension på 500 daler silvermynt. Han blev Driecteur över Bergsmechaniken år 1698 och år 1700 Konstmästare vid Stora Kopparberget i Falun. Han adlades 1716 och fick namnet Polhem.

Idén till manufakturverket i Stjärnsund föddes på en studieresa i Europa. Tillsammans med Gabriel Stiernkrona fann han 1699 platsen för ett manufakturverk vid Sund i Husby socken. Här byggdes upp en stor anläggning som 1734 hade 200 anställda. Man tillverkade en mångfald av varor som köksredskap, manglar, sågar, domkrafter, hjälpmaskiner för olika hantverk. Även urtillverkning kom tidigt igång. År 1735 flyttade Polhem från Stjärnsund.

Polhem engagerade sig i verksamheter över hela landet, slussar vid Trollhättan, torrdocka, kanaler, dammar, gruvspel och stånggångar av olika slag runt över Bergslagen.