Stenbrott sommartid.

Östbjörka naturreservat

Ett 400 miljoner år gammalt korallrev - I Östbjörka besöker du resterna av ett korallrev från Ordovicium. Metoritnedslaget, för 380 miljoner år sen, reste sen kalkstenen på högkant och skapade förskjutningar i den, förkastningar.

Boka

Beskrivning

Ett grunt och tropiskt hav i Dalarna!
För 400 miljoner år sen var det som nu är Dalarna ett grunt och varmt hav med korallrev, närmre ekvatorn. Korallrevet blev till kalksten, fullt av fossil från nu utdöda arter. Här syns idag förstenade armfotingar, trilobiter och sjöliljor. I kalken finns lager med hålrum, så kallade karstbildningar. De berättar att revet legat så grunt att luften kommit åt kalken.

Här bröts Bodakalksten
Bodakalken är en värdefull, ovanligt ren och fin kalksten. Den bildades på grunt vatten där vågor tvättat bort sand och lera. Kalken var lätt att bryta, eftersom den blottats i en ravin. Ravinen skapades i sen tid, för 10 000 år sen, av istidens vattenmassor. Kalken har brutits ända sen medeltiden för att bygga och mura med. Kalkugnsruinerna vid Östberga är skyddade som fornlämningar.

Meteoritnedslaget för 380 miljoner år sen
När den stora meteoriten slog ner, ställdes kalkstenen på högkant. Dessutom bildades den speciella bergarten nedslagsbreccia (uttalas brexia). Meteoriten krossade berget i kantiga småbitar, som sen läktes ihop av lera.


Dagens natur
Speciellt för naturreservatet är kalktallskogen. Här växer kalkälskande växter som finbräken, tibast, trolldruva och vårärt samt orkidéer som grönkulla och brudsporre.

Vägbeskrivning

Åk norrut från Rättvik på Backavägen. När vägen delar på sig håll till höger mot Östbjörka. Sväng till höger in på Mårtens Gatu och fortsätt tills du kan svänga till höger in på Masbodvägen. Fortsätt längs vägen till naturreservatet.