En å som rinner genom staden med järnstaket på vardera sida, på vänster sida en park, byggnader i bakgrunden.

Ölandsparken

Det här är en liten oas vid Faluån som har vackra rabatter med i huvudsak perenner. Ölandsgatan och dess omgivningar bestod ursprungligen av sankmark och små öar i Faluån och kallades därför Ö-landet.

Boka

Beskrivning

På 1600-talet började man fylla ut området med slagg för att få mark till bebyggelse.

Parken som ritades av Walter Bauer, anlades 1980. Här finns sköna sittplatser i skuggan av doftande buskar med utsikt över Faluån.