Vattenbrunn med stora stenar omkring.

Offerkällan

Strax intill den gamla kapelltomten ligger offerkällan. Mycket tyder på att denna plats kan ha varit en gammal offerlund under förhistorisk tid där vikingaran sannolikt har offrat till sina hedniska gufar. Det sägs att källan aldrig sinar på sommaren och att den aldrig fryser vintertid.

Boka