Skylt med information och lövskog runt omkring en stig i mitten.

Naturreservat Svinvallen

Gråmyran, sandödlan och såpörten trivs i reservatet som ligger på Bonäsfältet - Skandinaviens största flygsandfält. Sanden avlagrades ursprungligen av isälvar i ett stort deltaområde, men kom efter istiden i rörelse och bildade dyner. Reservatet är 28 hektar stort.

Boka

Beskrivning

Idag kan man fortfarande se upp till 15 m höga sanddyner som fortfarande är i sakta rörelse. Bland de ovanliga växtarterna finns t ex såpörten som egentligen hör hemma i sydösteuropas stäppområden samt även på Öland och Gotland. Även Gråmyran och sandödlan finns också här (ovanliga i hela Mellansverige).