Utsikt från Söderberget.
cbis:1495921

Naturreservat Söderberget

Visa kartan

Den utrotningshotade laven långskägg återfinner du på Söderberget. I den branta oländiga terrängen finns mycket grova gamla träd och rikligt med död ved, på vilka det växer sällsynta lavar och vedsvampar. Reservatet är 25 hektar stort och ligger på bergets branta östsluttning.

Visa mer Visa mindre

Kontakt