Utsikt från Söderberget.

Naturreservat Söderberget

Den utrotningshotade laven långskägg återfinner du på Söderberget. I den branta oländiga terrängen finns mycket grova gamla träd och rikligt med död ved, på vilka det växer sällsynta lavar och vedsvampar. Reservatet är 25 hektar stort och ligger på bergets branta östsluttning.

Boka

Beskrivning

I den långa sluttningen utvecklas en för området imponerande bördighet med rik örtflora och grovvuxna träd.