Exteriör kyrkan med vattendrag framför och grönska omkring.

Malungs kyrka

Malungs kyrka är en församlingskyrka i Malungs församling, belägen i Malung. Kyrkan är en medeltida kyrka som tros vara byggd år 1365, dock vet man inte exakt när kyrkan är byggd.

Boka

Beskrivning

Enligt en sägen ifrån Malung, ska det ha vid funnits en medeltida kyrka iform av ett gårdskapell. Denna kyrkobyggnad ska ha legat i Hallesbacken i Mobyn, i västra delen av Malung. Denna kyrka ska ha brunnit ner och bönderna band då ihop ett kors av två timmerstockar, som man sedan slängde ner i Västerdalälven. Den plats som korset stannade på, skulle då vara den platsen som Gud utsett åt den nya kyrkan. Den ska då ha stannat mellan prästön och fastlandet, och blev då platsen för den nya kyrkan.
En annan teori som går emot sägnen om den nerbrända kyrkan, är att Malungs centrum ska flyttats då kvarnstensbrytningen kom igång i Östra Utsjö, öster om Malung. Folk flyttade för att kvarnstensbrytningen skapade många nya arbetstillfällen. Denna teori säger då att man ska ha flyttat den gamla kyrkan i Mobyn, till platsen till den nuvarande kyrkan. Kyrkorna låg alltid under denna tid mitt i samhällena.Vägbeskrivning

Kyrkvägen