Biblioteksentre´n exteriört.

Malungs bibliotek

Här finns samhällsinformation, tillgång till Internet, ett allsidigt urval av skön- och facklitteratur (tex litteratur som är extra lättläst) samt musik och filmer - allt för såväl barn som vuxna. Dagstidningar och det senaste numret av ett urval av tidskrifter. Äldre tidskriftsnummer finns till utlåning.

Boka

Beskrivning

Kulturprogramverksamhet, som tex utställningar, föreläsningar och sagostunder med pysselverkstäder.