Man som sitter på en klipphäll med utsikt.

Lybergsgnupen naturreservat

Visa kartan

Lyberget kan beskrivas som ett platåberg med brant avslutning i öster. Härifrån har man en fantastisk utsikt över det ca 200 meter lägre ned liggande och flacka landskapet. Platån är myrlänt och hyser skog som har karaktären av fjällgranskog med höga botaniska värden i de norra och östra delarna.

Visa mer Visa mindre