Stilla vatten i ån.
Träd, mossa, lingon och blåbärsris.
Rinnande vatten i ån.
Forsande vatten i stenigt parti.

Lortån

Visa kartan

Lortån är ett av Gagnefs kommuns naturreservat. Reservatet har en areal på c:a 50 ha. I ån Lortån som rinner genom reservatet, lever den sällsynta flodpärlmusslan på flera ställen. Skogspartiet söder om ån har ett ovanligt stort sammanhängande område med tät granskog. Här finns sällsynta vedsvampar och lavar.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: , 785 60 Djurås

1. Utgå från Djurås vid rondellen E16/RV 70
2. Åk mot Oslo ca 1 km
3. Ta vänster i rondellen vid Dalviks kvarn mot Bäsna/Arvslindan.
4. Åk ca 3 km tills du kommer till en fyrvägskorsning. Åk rakt fram, över järnvägen och håll höger.
5. Åk ca 8,5 km
6. Parkeringen är på höger sida av vägen där även I-tavlan finns.