Likstänger
Likstänger

Likstängerna

Visa kartan

Detta är fridlysta minnesmärken. På stängerna ristade man in den dödes namn eller initialer och datum för födelse och död. När man nått landsvägen lämnades stängerna kvar och restes i röse.

Visa mer Visa mindre