En industribyggnad med flera vattenhjul på rad.

Korså Bruk

Ett industrihistoriskt intressant utflyktsmål är Korså bruk, som numera vårdas som industriminne. Arbetet vid bruket upphörde 1930, men fortfarande underhålls smedjan med vattenhjul och hamrar - rester av Dalarnas sista lancashiresmedja.

Boka

Beskrivning

I Korså finns ett litet museum där en dokumentärfilm från seklets början (1800-1900) visas. Korså bruk, grundat 1841, är beläget långt inne i sundbornsskogarna mellan sjöarna Hinsen och Hyen, nära gränsen till Gästrikland. Helt öde var inte trakten; redan 1748 hade det anlagts ett sågverk här. Det tackjärn som skulle smidas i Korsån kom från Ågs masugn två mil norrut. Det färdiga stångjärnet måste sedan fraktas ända till Gävle hamn. Transporterna skedde i största möjliga utsträckning med hästforor om vintern, så småningom också sjöledes och på en smalspårig järnväg.

Korsån med omgivningarna var nämligen väglöst land ända långt in på 1900-talet. Under 1870-talet nådde tillverkningen sin höjdpunkt, sedan smedjan cirka 20 år tidigare hade byggts om från sk tysksmide till lancashiresmide. Senare under 1800-talet gick produktionen ner och 1930 upphörde verksamheten. En av härdarna i smedjan har bevarats som minnesmärke, liksom hamrar, vattenhjul och blåsmaskin. Bruksmiljön kompletteras av herrgård och arbetarbostäder samt den obligatoriska dammen.

Café sommartid.

Enstaka guidade visningar under sommaren. För mer information tel 023-78 20 30.