Två stycken röda hus som står vid en slänt.

Klenshyttans Hyttruin

Halvvägs mellan Grängesberg och Ludvika ligger Klenshyttan med välbevarad rostugn, masugn och kalkugn i parkmiljö.

Boka

Beskrivning

Halvvägs mellan Grängesberg och Ludvika ligger Klenshyttan som anses vara grundad av ättlingar till bergsmannen Lars Rafvaldsson i Norrbo i början av 1600-talet. I början av 1920 så lades driften ner.

Masugnsbyggnaden är välbevarad liksom rostugnen. Dock har den omgivande rådstugan farit illa av tidens tand och endast murverket av slagg återstår. Strax intill finns en liten kalkugn i murad slagg.

Klenshyttan ägs idag av Ludvika kommun. Informationstavlor om järnframställningsprocessen finns i området. Området är grönt och lummigt sommartid med stigar man följer runt platsen om man vill gå på egen hand. Parkering, bänkbord och toalett finns.