Bryggor i vattnet, bord och bänkar.

Hemtjärn

Hemtjärns naturreservat består till största delen av lövskog i olika åldrar.

Boka

Beskrivning

Området är beläget på sedimentplatån i anslutning till nipan och älvbriken strax söder om Bäsna. Större delen av området har i Skogsvårdsstyrelsens inventering visats sig hålla klass som nyckelbiotop.

Träden består till största delen av asp, björk och gråal. Död ved finns i riklig mängd, både stående och liggande som lågor. Detta ger goda förutsättningar för en förekomst av vedsvampar och lavar. Reservatet omfattar även vattenområdet ut till huvudfårans mitt.

Hemtjärn är gammal inägomark som tidigare varit uppodlad. Hemtjärn är lätt tillgänglig via vägen till badplatsen i Hemtjärn som fortsätter vidare upp på Gråheden.

Vägbeskrivning

Från riksväg 70/E16 i Djurås. Åk västerut mot Oslo, över Österdalälven och sväng vänster i rondellen mot Bäsna. Åk ca 3 km till fyrvägskorsningen. Sväng vänster mot Bäsna och åk ca 7 km, passera byn och sväng vänster vid idrottsplats/Hellsinggårdsvägen. Följ vägen rakt fram nerför backen. Efter ca 1,5 km övergår asfaltsvägen till grusväg. Följ den tills du ser I-tavlan på vänster sida. Parkering finns på höger sida.