Brusande vatten.
Kanjon med Ämån.
Bro över Ämån
Person på gångbro över kanjon.
Forsande vatten i Ämån.

Helvetesfallet

Visa kartan

Helvetesfallet är en kanjon som bildats av Ämån. Den har cirka 30 meter höga och branta bergväggar. Kanjonen är beväxt med orörd skog som hyser ett stort antal ovanliga växter. Här förekommer bland annat tuvbräcka, skogsklocka, flera hotade lavar, vedsvampar och mossor.

Visa mer Visa mindre

Mer information

Länkar