Kanjon med Ämån.
Bro över Ämån
Brusande vatten.
Forsande vatten i Ämån.
Person på gångbro över kanjon.

Helvetesfallet

Visa kartan

Helvetesfallet är en kanjon som bildats av Ämån. Den har cirka 30 meter höga och branta bergväggar. Kanjonen är beväxt med orörd skog som hyser ett stort antal ovanliga växter. Här förekommer bland annat tuvbräcka, skogsklocka, flera hotade lavar, vedsvampar och mossor.

Visa mer Visa mindre

Mer information

Länkar

Hitta hit

Besöksadress: , 794 30 Orsa

Åk norrut från Orsa väg 45 ca 3 km - tag väg 296 höger mot Skattungbyn-Voxna. I Mässbacken (efter ca 4 km) tag vänster vid skylt Orsa Tallheds Flygplats/Storstupet. Följ vägen över flygfältet, därefter skyltar till Storstupet och senare Helvetesfallet.