Fin tegelbyggnad med klocktorn.

Gamla brandstationen

1904 uppfördes gamla brandstationen, ritad av orsabördige arkitekten Arborelius, som även ritat Orsa Tingshus.

Boka