Björkar och stenar.

Fux-Andersknallarna

Visa kartan

Reservatet ligger i Sollerö Socken, sex mil sydväst om Mora. Området är 228 ha. Fux-Andersknallarnas rika, örtdominerade områden kring tjärnar och fuktiga partier avlöser magra tallmarker och rena lövbestånd. Reservatet är ett vackert naturskogsområde med stora lövbestånd som uppkommit efter skogsbränder.

Visa mer Visa mindre