Vadmalsstampen, det är en typ av stampverk, som användes för att valka ylletyger.
Grupp som lyssnar på guiden.

Fjällbondegården Jotli

Visa kartan

Ett natur-kultur område med slåtterängar och den gamla fjällbondegården.

Visa mer Visa mindre

Mer information

Länkar