Ett torg, en staty av Engelbrekt, ett stort vitt stenhus med putsad fasad i bakgrunden.
Falu Rådhus entré.
Bild från ovan med Falu Rådhus med snö på taket och snötäckt Stora torg framför.

Falu Rådhus

Visa kartan

Uppfördes först som ett kronomagasin. Det var i stort sett färdigt 1647 men planerna ändrades och huset byggdes om till rådhus. Byggnaden ovanpå den höga sockeln stod klar 1653. På 1670-talet tillfogades en andra våning.

Visa mer Visa mindre